Pomoc Drogowa Katowice Chorzów Bytom Czeladź
Samochód używany – komis czy giełda?
14 grudnia, 2017
Jak zezłomować i wyrejestrować samochód?
Jak zezłomować i wyrejestrować samochód?
12 stycznia, 2018
Pokaż wszystkie

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży - co powinna zawierać

Mówi się, że każdy kierowca jest dwa razy zadowolony ze swojego samochodu – pierwszy, gdy go kupuje, natomiast drugi, gdy go sprzedaje. Bez względu na to, w której sytuacji się teraz znajdujesz, ważne, by dopełnić wszelkich formalności związanych z kupnem lub sprzedażą auta. 

Kluczową rzeczą jest właściwie sporządzona umowa, która jest dokumentem poświadczającym nabycie lub zbycie pojazdu. W jaki sposób należy ją sporządzić? Jakie informacje powinna zawierać? Pomoc Drogowa Chorzów podpowiada , jak właściwie spisać umowę kupna sprzedaży.

1. Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży auta
2. Dane sprzedającego i kupującego
3. Przedmiot sprzedaży
4. Kwota transakcji
5. Odpowiedzialność za wady
6. Podpisy obu stron

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży auta

Choć w Internecie można znaleźć wiele gotowych wzorów, który wystarczy wydrukować i wypełnić, nie każdy z nich jest właściwie sporządzony. Często zdarza się tak, że brakuje w nich kilku istotnych informacji, co może przysporzyć wielu problemów w niespodziewanych sytuacjach. Może to bowiem opóźnić otrzymanie pieniędzy za sprzedany pojazd, bądź obciążyć sprzedającego w przypadku wykrycia przez kupującego wad w nabytym samochodzie.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na to, od kogo kupujemy dany pojazd, ale również komu go sprzedajemy. Dane osobowe kupującego, jak i sprzedającego powinny zostać spisane z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej ze stron, a więc najlepiej z dowodu osobistego.

Bez względu na to, kim jest druga strona umowy, czy należy do grona naszych znajomych, jest z kimś z polecenia, bądź z rodziny, należy zachować dla siebie jeden egzemplarz umowy i fakt zbycia pojazdu jak najszybciej zgłosić w wydziale komunikacyjnym. Uchroni nas to przed wieloma kłopotami, w przypadku gdy np. ktoś wykupi polisę OC na nasze dane i spowoduje kolizję.

Pomimo, że wydrukowana umowa wydaje nam się najbardziej czytelna, tak naprawdę możemy ją również sporządzić odręcznie. Ważne jest, by spisać ją czytelnie i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na każdym z nich oczywiście musi znaleźć się podpis obu ze stron. Ponadto właściwie sporządzona umowa powinna zawierać szereg innych istotnych informacji.

Dane sprzedającego i kupującego

Właściwie sporządzona umowa powinna umożliwić identyfikację sprzedającego i nabywcy. Należy więc wpisać: imię i nazwisko, pesel, serię i nr dowodu osobistego oraz adres zameldowania lub stałego pobytu.

Przedmiot sprzedaży

W umowie winno się dokładnie określić dane techniczne sprzedawanego pojazdu. Należy więc uwzględnić takie informacje jak: markę, model, rok produkcji, numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny, numer i pojemność silnika, kolor oraz aktualny przebieg. Podczas transakcji sprzedający powinien przekazać kupującemu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz dowód zawarcia ubezpieczenia OC i potwierdzenie jego zapłaty.

Kwota transakcji

Na każdej umowie musi znaleźć się cena pojazdu, ponieważ bez niej straci ona swą moc. Oprócz wartości samochodu powinno się również umieścić informację dotyczącą sposobu rozliczenia między kontrahentami.

Odpowiedzialność za wady

Każdy używany samochód może posiadać wady, także takie, o których nie wie jego dotychczasowy użytkownik. By sprzedawca nie ponosił odpowiedzialności za wady, które ujawnią się już po sprzedaży auta, w umowie należy umieścić zapis, że kupujący sprawdził stan pojazdu i oświadcza, że w chwili nabycia nie miał on widocznych żadnych wad oraz, że akceptuje stan techniczny nabywanego samochodu.

Podpisy

Na końcu umowy każda ze stron powinna złożyć podpisy. Naturalnie muszą znaleźć się na obu egzemplarzach i nie muszą być czytelne.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Pomoc Drogowa Katowice
Jana III Sobieskiego 27
Katowice, Polska 40-082

+48 508738707 kontakt@e-laweta.com.pl